• Продажба и сервиз на машини и индустриално оборудване
    Фирмата предлага гаранционен и извънгаранционен сервиз за всички машини от номенклатурата на фирмите производители, които предлага.

    `